• +420 603 495 229
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1. stupeň ZŠ

První stupeň základní školy představuje důležité období, neboť výrazně volnější předškolní vzdělávání přechází do systematického vzdělávání povinného. Mezníkem se stává nástup do školy – jeden z nejnáročnějších momentů v životě člověka. Dítě si zvyká na pevný časový režim, jiný způsob práce, plnění určitých povinností, ale i na neznámé prostředí, nové spolužáky či učitele. Proměňují se vztahy i komunikace, rozvíjí se představivost, logické myšlení i slovní zásoba. Děti potřebují být součástí daného kolektivu, být úspěšné, zažívat chválu a povzbuzení a přirozeně touží po poznávání nových věcí a získávání znalostí. Naše publikace jsou připraveny tak, aby jim to umožnily.

Image

Čtení a psaní

Učebnice a učební pomůcky pro čtení a psaní využívají hláskování, tj. principu genetické metody. Obsahují říkanky, pohádky, zábavné úkoly a doplňovačky. Děti se nejprve učí velká tiskací písmena, která čtou i píší, a spojují je do slov a vět. Od začátku přečtenému rozumí, brzy dokáží vše i napsat. Malá tiskací písmena a psací písmo se učí později.
 
Image

Český jazyk a literatura

V ucelené řadě učebnic a pracovních sešitů
k českému jazyku je propojena jazyková, komunikační a slohová výchova, zdůrazněny jsou komunikační dovednosti, zastoupeny prvky mediální výchovy. Zajímavé a neobvyklé úkoly k procvičování najdete v Barevné češtině, čítanky uvádí ukázky
z tradiční, klasické i moderní tvorby pro děti.

Image

Matematika

Matematiky pro 1. a 2. ročník tvoří vždy dva díly pracovní učebnice, v 1. ročníku navíc volitelný třetí díl, je-li učivo probráno dříve. V dalších letech doplňují učebnici dva díly pracovních sešitů. Barevné matematiky pro 1.–5. ročník zábavnou formou napomáhají k procvičení učiva aritmetiky a geometrie, matematickým jevům se věnuje soubor sešitů Procvičujeme si.
 
Image

Člověk a jeho svět

Oblast zahrnuje učebnice prvouky, vlastivědy a přírodovědy, doplněné o pracovní sešity. Učivo je zpracováno podle tematických okruhů, od jednoduššího ke složitějšímu, jeho osvojení podporuje bohatý obrazový materiál, úkoly a náměty pro praktickou činnost. V přírodovědě žáci poznávají rostliny a živočichy teoreticky podle ekosystémů, ale také v přírodě, v souladu s ročními obdobími.
 

ŘADA UČEBNIC ČJ PRO PRVŇÁČKY

Představuje nácvik počátečního čtení analyticko-syntetickou metodou bez tvorby slabik. Obsahuje 2 učebnice, 2 pracovní sešity, písanky, metodiku a další tituly...