• +420 603 495 229
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Propojení přírodovědných učebnic SPN se vzdělávacím portálem EDURAMA

SPN – pedagogické nakladatelství se stalo hlavním partnerem letošního 2. ročníku konference Dva dny s didaktikou biologie, která se konala na Pedagogické fakultě UK ve dnech 8.–9. 2. 2024 a byla určena všem vyučujícím přírodopisu a biologie na základních a středních školách.

Zaměřena byla na vybrané problémy přírodovědného vzdělávání i na praktické náměty pro školní výuku. Pedagogové zde měli možnost sdílet své zkušenosti z oboru, zúčastnit se nejrůznějších diskuzí či workshopů, a podělit se tak o své nápady či získat cennou inspiraci pro vlastní výuku. Zájem o konferenci opět příjemně překvapil, neboť se jí zúčastnilo přes 230 učitelů, lektorů a dalších erudovaných odborníků z oblasti přírodovědného vzdělávání.

Úvodní přednáškou s názvem Gradované úlohy pro podporu nadání ve výuce přírodopisu a biologie zahájila konferenci RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D., z NPI (Národní pedagogický institut). Ve své řeči apelovala na pedagogy, že vzdělávání nadaných dětí se v ČR zanedbává a že je potřeba se těmto dětem více věnovat.

S tímto tématem souvisel i workshop, který organizačně zajistilo SPN a který se zabýval využitím vzdělávacího portálu EDURAMA ve výuce biologie a ekologie. Každý oddíl portálu obsahuje několik částí, v nichž se nacházejí stovky interaktivních úkolů související s environmentálním vzděláváním. Některé jsou uspořádány podle využití v různých vzdělávacích oborech, např. Cesta k udržitelnému rozvoji ale nabízí téměř 550 gradovaných úloh uspořádaných mezioborově tak, aby přispěly k pochopení komplexnosti vztahů člověka a jeho životního prostředí. To oceňují zejména učitelé, kteří úlohy pilotovali.

Hlavní autorkou úkolů je RNDr. Danuše Kvasničková, CSc., autorka našich učebnic Základy biologie a ekologie a Ekologický přírodopis pro 6.–9. ročník ZŠ, která je propojila právě s těmito učebnicemi. Přímo od ní zde zaznělo několik tipů, jak s portálem pracovat a jaké úlohy do výuky zařadit.

Z dalších bodů programu zaujal např. workshop věnovaný výuce za pomoci zvířat připravený doc. RNDr. Kateřinou Jančaříkovou nebo setkání s Mgr. Kateřinou Čihákovou a Mgr. Jakubem Holcem, Ph.D., odborníky na revizi RVP ZV pro oblast přírodních věd. Velké téma celé konference bylo také učení venku a aktivizační metody v hodinách přírodopisu.

Jsme rádi, že jsme mohli podpořit tak úžasnou akci. Všem děkujeme za příjemné setkání a hlavním organizátorům PhDr. Karlu Vojířovi, Ph.D., a PhDr. Adamu Nejedlému přejeme hodně úspěchů do dalších ročníků!